Steriele K-draden in het LUMC

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum Leiden (LUMC) heeft gekozen voor de steriele K-draden van RP Medical. Hiermee voldoet het LUMC, net zoals de zorgverleners die het LUMC voorgingen, aan het *Convenant Medische Techniek.

*3.6 Indien een medisch hulpmiddel in een patiënt wordt geplaatst, dient er om reden van de traceerbaarheid ook een registratie te zijn van de koppeling van het medisch hulpmiddel naar de betreffende patiënt.

Peter Davelaar van RP Medical overhandigde aan Mark van der Meij facilitair coördinator OK van het LUMC de eerste zending.

Lees hier alles over onze steriele K-draden