MVO

Het wezenlijke van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het verbinden van de thema’s; mensen, milieu en bedrijfsvoering, oftewel People, Planet & Profit. RP Medical als medisch bedrijf voegt daar drie “P”s aan toe: Products, Patients & Processes.
People

Wij streven naar het creëren van een stimulerende werkomgeving ter vergroting van de medewerker tevredenheid- en inzetbaarheid om het niveau van relatiebeheer met cliënten te verhogen. RP Medical is erkend leerbedrijf dat jaarlijks plaats biedt aan stagiaires.

Planet
Met name de ziekenhuissector behoort tot de sectoren die het milieu zwaar belasten. RP Medical, als één van de schakels in de keten, wil graag bijdragen een oplossing te vinden door de weg van maatschappelijk verantwoord ondernemen in te slaan.

Profit
Meer aandacht voor integraal economisch en duurzaam voorraadbeheer (grondstoffen, materialen en kennis) i.p.v. alleen kosten-batenanalyses.

Products
Wij streven ernaar onze producten zoveel mogelijk binnen Europa te betrekken om lange ecologisch onvriendelijke transporten vanuit met name Azië, te voorkomen. Onze producenten worden gescreend op mogelijkheden van reparatie, revisie, renovatie en recycling.

Patients
Wij zijn ons bewust dat onze producten en ons handelen van (in)directe invloed kunnen zijn op de behandeling van patiënten en houden daar bij de keuze van ons portfolio, terdege rekening mee

Processes
Ons kwaliteitshandboek beschrijft de vergrote aandacht voor groene efficiëntie, inkoopbeleid, energiebeleid, afvalverwerking en hergebruik. De elementen tezamen leiden tot duurzame bedrijfsvoering , die ook in de toekomst op efficiënte wijze kan werken zonder het milieu te belasten of verliesgevend te zijn.

Download hier onze folder "MVO"

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Download hier

Vul uw email adres in

Ik ga akkoord met de Privacy Policy en schrijf me in voor de RP Medicalling nieuwsbrief.
Uitschrijven kan op elk gewenst moment.

Wilt u deze pagina met iemand delen?