Inschrijven voor de 55ste Kastelentocht Doorn on 16 augustus 2020

Voeg je koptekst hier toe

Vrijwaring van de vereniging De Stichtse Aanspanning

 KASTELENTOCHT 16 augustus 2020

Een aanspanning bestaat uit een of meerdere paarden, rijtuig, een koetsier en, indien van toepassing, een groom en inzittenden.

Door ondertekening van dit blad verklaart de koetsier, mede namens de inzittenden van de aanspanning, dat hij als deelnemer aan dit evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning bekend is en akkoord gaat met het volgende:

  1. Deelnemers aan het evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning worden geacht de reglementen en (veiligheids)instructies van De Stichtse Aanspanning te kennen en strikt na te leven.
  2. Deelname aan het evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning is geheel voor eigen risico. De vereniging De Stichtse Aanspanning, noch bestuurs- en/of commissieleden in privé zijn aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die leden, deelnemers, publiek of derden overkomen of lijden als gevolg van deelname of bezoek aan dit evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning.
  3. Deelnemers aan dit evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning zullen zich houden aan de verkeersregels en zich gedragen zoals het een goede koetsier betaamt.
  4. Te allen tijde dienen de regels van de Wegenverkeerswet in acht te worden genomen en daar vallen ook de regels voor het nuttigen van alcohol
  5. De deelnemers aan het evenement van vereniging De Stichtse Aanspanning hebben zich individueel verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.-verzekering).
  6. De deelnemers hebben hun paard(en) op de juiste wijze geënt en kunnen hun paspoort voorleggen als hierom gevraagd wordt.
  7. Vereniging De Stichtse Aanspanning is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.  

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wilt u deze pagina met iemand delen?