Wetswijziging op het gebied van implantaten, wat betekent dit voor zorgaanbieders?

Enige tijd geleden heeft RP Medical al haar klanten geïnformeerd over de mogelijke wetswijziging op het gebied van implantaten.

Conform MDR dienen alle medische hulpmiddelen in de toekomst geregistreerd te worden in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Wat betekent dit voor zorgaanbieders? Met andere woorden, wat is de verwachte tijdslijn voor implementatie van de verplichtingen aangaande de codering, welke voortkomen uit de verordeningen?

  • Voor klasse ΙΙΙ dienen de wijzigingen  in 2021 geïmplementeerd te zijn
  • Voor klasse ΙΙ dienen de wijzigingen in 2023 geïmplementeerd te zijn
  • Voor klasse Ι dienen de wijzigingen in 2025 geïmplementeerd te zijn

Tevens dienen producten uit klasse ΙΙΙ en uit klasse ΙΙB (waaronder ook de Kirschner-draden vallen) per 1 juli 2018 voorzien te zijn van UDI (een nummerieke of alfanummerieke code die uit een vast onderdeel en uit een variabel onderdeel bestaat). De periode van 1-7-2017 tot 1-7-2018 geldt dan ook als een overgangsperiode waarin zorgaanbieders in staat worden gesteld om de producten die al in de voorraad van de zorgaanbieder aanwezig zijn, op te gebruiken.

Als distributeur van alle soorten kwalitatief hoogwaardige en gunstig geprijsde steriele en niet-steriele Kirschner-draden, informeren wij jou als zorgaanbieder uiteraard graag over wat RP Medical hierin kan betekenen, neem contact met ons op voor een afspraak via info@rpmedical.nl of bel ons: 033-4610428.

Meer lezen over dit onderwerp? Neem dan een kijkje op de website van VMSzorg.nl hier vind je onder andere het afsprakendocument en doorverwijzingen naar het implementatie- en stappenplan voor zorgaanbieders én leveranciers!

http://www.vmszorg.nl/_library/37115/Afspraken%20eenduidige%20codering%20medische%20hulpmiddelen%2021%20juni%202017.pdf

In dit afsprakendocument, met als definitieve versie 20-6-2017, staan alle afspraken welk tot stand gekomen zijn vanuit de werkgroep Medische Hulpmiddelen. Partijen welk deelnamen aan deze werkgroep zijn: NFU, NVZ, Nefemed, FMS, NEVIZorg, ZKN en een aantal experts uit de GS1 kennisgroep ‘Traceerbaarheid in de zorg’.