Corona virus en onze rookfilters voor laparscopische chirurgie

Wij krijgen veel vragen over de rookfilers van LaproSurge (PVF002) en het gebruik daarvan tijdens laparoscopie bij patienten die mogelijk besmet zijn met het corona-virus.

Aerosol genererende procedures.

‘Het SARS-CoV-2-virus wordt vooral overgebracht via ademhalingsdruppels en de hoogste transmissierisico’s ontstaan bij het uitvoeren van zgn aërosol-genererende procedures (AGP’s), d.w.z. medische handelingen die kunnen leiden tot het vrijkomen van in de lucht zwevende deeltjes (aërosolen). AGP’s kunnen het risico verhogen van infecties die gewoonlijk alleen door van druppels worden verspreid (1) 

Filter tests.

‘Vanwege de gezondheidsrisico’s is het niet realistisch om deze filters te testen met behulp van menselijke virussen. Gelukkig zijn RNA-fagen even groot als de kleinste menselijke virussen en zo kon de efficiëntie van de filters worden gemeten door
het meten van de penetratie van colifagen in aërosolen. De voor de tests gebruikte MS-2-faag is een niet-omhulde enkelstrengs RNA-colifaag met een diameter van 23 nm. (2)
RESULTAAT:
De nieuwe COVID-19 veroorzakende coronavirusdeeltjes variëren in diameter van  60 nm tot 140 nm. (4,5)  De meest recente testgegevens van Public Health England tonen aan dat het LaproSurge  ClearFlow Ultra-filter 99,987% van de aerosolhoudende deeltjes groter dan 23 nm filtert. 

Aanbevelingen van de SAGES en de EAES

SAGES en EAES hebben op 29 maart de  ‘Aanbevelingen met betrekking tot chirurgische respons op COVID-19-crisis’ uitgebracht. (3). Hieruit vermelden wij de volgende praktisch aanbevelingen

Praktische maatregelen voor laparoscopie
1) Incisies voor trocarts dienen zo klein mogelijk gehouden te worden om doorgang van trocars mogelijk te maken, maar zonder dan er lekkages kunnen ontstaan. 
2) De druk van de CO2-insufflatie diet tot een minimum worden beperkt en indien beschikbaar moet een ultrafiltratie (rookafzuigsysteem of filtratie) worden gebruikt.
3) Het pneumoperitoneum moet veilig ontlucht worden via een filtersysteem voordat er wordt gesloten, voordat trocarts worden verwijderd, het specimen wordt verwijderd of wanneer geconverteerd wordt naar een open procedure. 

Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) European Association for Endoscopic Surgery (EAES)

Niet alle filtersystemen filteren virussen !

Public Health England (uitvoerend agentschap van het Department of Health and Social Care) heeft recent een onderzoek gedaan naar de op de markt beschikbare rookfiltersystemen voor de laparoscopie. 

 

Laprosurge Clearflow

Download hier

Vul uw email adres in

Ik ga akkoord met de Privacy Policy en schrijf me in voor de RP Medicalling nieuwsbrief.
Uitschrijven kan op elk gewenst moment.

Literatuur: 
1. Intubation and Ventilation amid the COVID-19 Outbreak: Anesthesiology. 2020. Meng L, Qiu H, Wan L et al.
2. SAGES & EAES:Recommandations regarding surgical response to Covid-19 crisis https://www.sages.org/recommendations-surgical-response-covid-19/
3. Cascella M, et al ‘Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19). StatPearls.Treasure Island (FL)2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
4. 
Wu J, et al ‘Clinical characteristics of imported cases of COVID-19 in Jiangsu Province. Clinical Infectious Diseases. 2020;ciaa199. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa199/5766408

Wilt u deze pagina met iemand delen?